I dagens överflöd av information är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Därmed bidrar medie- och informationskunnighet till ökad förståelse för mediernas roll, och således höjs kvalitén, vilket bidrar till en fri och oberoende media.

Unesco betonar särskilt skolans roll i arbetet med att stärka medie- och informationskunnigheten; mediekunniga lärare utbildar mediekunniga elever som i sin tur skapar mediekunniga samhällen.

Mer information

En av de centrala delarna i Unescos strategi är handboken Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. Handboken ska hjälpa lärare i alla medlemsländer att inkorporera medie- och informationskunnighet i sin undervisning. Undervisningsmodellen omfattar alla riktningar och traditioner och täcker både traditionella och nya medier.

Nordicom vid Göteborgs universitet har, i samverkan med Svenska Unescorådet och andra aktörer, gjort en svensk översättning av Unescos undervisningsmodell; Medie- och informationskunnighet i skolan och lärarutbildningen.MIK definition


Senast uppdaterad 19 juni 2024