Den 3 maj 1993 proklamerades World Press Freedom Day av FN:s generalförsamling, efter en rekommendation som antogs vid Unescos generalkonferens år 1991.

Bild på skiss av olika symboler

Dagen firas på årsdagen av antagandet av Windhoek-deklarationen från år 1991. Dagen ska påminna regeringar om deras skyldighet att upprätthålla yttrandefriheten, i enlighet med artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Unesco högtidlighåller pressfrihetsdagen med ett internationellt symposium som genomförs i olika medlemsländer. I samband med firandet sker utdelning av Unescos Guillermo Cano World Press Freedom Prize till en person eller organisation som anses ha gjort en viktig insats för pressfriheten i världen. Dagen firas också i många länder, inklusive i Sverige.


Senast uppdaterad 22 november 2017