Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon växeln: 08-405 10 00

Frågor från media:  Under julen tar växeln emot samtal och vidarebefordrar till den handläggare som är i tjänst.

Kanslipersonal

Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare

Karin Stenson, biträdande generalsekreterare

Eva Lundgren, programsamordnare

Ellinor Hellberg, programsamordnare 

Thérèse Amnéus, kommunikationsansvarig, programsamordnare

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.

Svenska Unescorådets kansli 2023. Överst från vänster: Joel Wiklund Hult, Thérèse Amnéus, Eva Lundgren, Ellinor Hellberg. Sittande t.v. Karin Stenson, Anna-Karin Johansson. Foto: Emma Burendahl.

Senast uppdaterad 22 december 2023