Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Mediakontakter: tel nr: +46 70 287 2839. I andra hand kontaktas generalsekreteraren.

Kanslipersonal

Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare

Karin Stenson, biträdande generalsekreterare

Fanny Davidsson, programsamordnare

Emma Jansson, programsamordnare 

Joel Wiklund Hult, programsamordnare och administratör

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 22 december 2021