Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon: 08-405 10 00

Mediakontakter: (+46) 073-840 91 75, Thérèse Amnéus, therese.amneus@regeringskansliet.se

Kanslipersonal

Anna-Karin S Johansson, generalsekreterare

Karin Stenson, biträdande generalsekreterare

Eva Lundgren, programsamordnare

Erika Hellerström, programsamordnare 

Joel Wiklund Hult, programsamordnare

Thérèse Amnéus, kommunikation

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 6 oktober 2022