Svenska Unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

E-post: infounesco@regeringskansliet.se
Telefon växeln: 08-405 10 00

Sommartider: Under sommaren 2024 har vi lägre bemanning och det kan därför ta längre tid att få svar på frågor. 

Kanslipersonal

Karin Stenson, tillförordnad generalsekreterare

Thérèse Amnéus, kommunikationsansvarig, programsamordnare

Helena Björck, programsamordnare

Ellinor Hellberg, programsamordnare 

Eva Lundgren, programsamordnare

För att komma i kontakt med kansliets personal, maila enligt: namn.efternamn@regeringskansliet.se

Sverige har liksom många andra medlemsländer en permanent delegation vid Unesco. Delegationen leds av en ambassadör och representerar Sverige på plats. Kontakta dem här.


Senast uppdaterad 12 juli 2024