kristianstad

Tre gånger tre mil våtmark…

Kristianstads Vattenrike var Sveriges första biosfärområde utsett av Unesco och firade den 12 september tio år som biosfärområde. Vattenriket sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun, från skogen i norr, längs Helgeåns våtmarksområde och vidare ut i Hanöbukten. Den varierade naturen och kulturlandskapet gör området mycket artrikt. Biosfärenheten samarbetar med lantbrukare, ekoturismföretag, föreningar och myndigheter i projekt som både bevarar och utvecklar landskapet. Målet är attitydförändringar för ett hållbart – bra för både natur och människa!

 

Läs mer om Kristianstads Vattenrike på deras hemsida här >

 

Som meddelat är vi mitt i ett par temaveckor med fokus på de biosfärområden som Unesco utsett i Sverige.