“Vår frihet är beroende av en fri press och kan inte begränsas utan att bli förlorad”. Dessa ord skrevs av Thomas Jefferson 1786 när han kämpade för självständighet för sitt land. Alla rättssamhällen som respekterar individens rättigheter, särskilt yttrandefriheten, är helt beroende av en fri och oberoende press som är fredad från censur och tvång. Pressfriheten är, liksom alla andra grundläggande friheter, dock aldrig helt säker utan måste ständigt försvaras och erövras. Förändringen och försämringen kan annars komma lika snabbt som oväntat. Det visar den senaste utvecklingen i flera europeiska demokratier de senaste åren.

Unesco har en särskild uppgift i FN-systemet att värna pressfriheten och förutsättningarna för den. Här är försvaret av journalisters säkerhet och mot straffriheten för brott mot journalister grundläggande. Under 2017 fördömde Unescos generaldirektör, Audrey Azoulay, 79 journalistmord och hittills i år, innan det hemska dådet i Kabul nyligen då minst 8 journalister mördades, har hon fördömt morden på 22 journalister. Idag lagförs endast ca 4% av mördarna.

Unescos roll är också att stötta och utbilda myndigheter i olika länder i syfte att stärka lagar för pressfrihet till internationell standard.

Som ett led i Unescos arbete att uppmärksamma vikten av pressfrihet, så utdelas varje år Unescos World Press Freedom Prize. I år ges priset till den egyptiske fotojournalisten Mahmoud Abu Zeid, som hotas av en dödsdom, på en ceremoni i Ghanas huvudstad Accra i samband med Unescos globala firande av Pressfrihetsdagen den 3 maj. Hittills har alla journalister som tillägnats Unescos pris blivit frigivna  – med ett undantag. Den svenske journalisten Dawit Isaak som fick priset 2017 sitter fortfarande i fängelse i Eritrea, snart 17 år efter att han blev fängslad. Låt oss skänka honom en extra tanke i dag, på Pressfrihetsdagen, och hoppas att 2018 blir det år då han också blir fri.

Mats Djurberg, generalsekreterare, Svenska Unescorådet