Konventionen om skydd för kulturarv under vatten antogs vid generalkonferensen 2001 och tillkom för att komplettera FN:s ”Laws of the Sea” med texter om kulturföremål inne i skeppsvrak. Sverige lade ned sin röst vid generalkonferensen för att vi – som många länder inom vårt närområde – skulle vi få svårt att ratificera konventionen som riskerar bli ett instrument utan verklig betydelse: 58 medlemsländer har hittills ratificerat den, det finns inga planer på att Sverige ska göra det för närvarande.


Senast uppdaterad 13 november 2017