Unescos nätverket för kreativa städer (UNESCO Creative Cities Network) inrättades 2004 för att stödja samarbete mellan städer där kreativitet är en strategisk faktor för hållbar stadsutveckling. 180 städer från 72 länder ingår i nätverket och städerna samarbetar internationellt. Städerna har som gemensamt mål att ha kreativitet och kulturproduktion i centrum för lokal utveckling.

De kreativa städerna fungerar som en plattform för diskussion om vilken roll kreativitet kan spela för hållbar utveckling. De är också en plats för aktiviteter och nya idéer som del av genomförandet av Agenda 2030.

I nätverket arbetar städerna inom ett av sju områden: hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck (media arts), film, design, gastronomi, litteratur och musik. Östersund var den första svenska kreativa staden och arbetar med gastronomi. Norrköping, som blev medlem i nätverket 2017, har fokus på musik.  Göteborg anslöt till nätverket som litteraturstad år 2021. 

Målet för nätverket är att:

  • stärka alla delar i arbetet med kulturaktiviteter, produkter och tjänster: skapande, produktion, distribution och spridning.
  • utveckla samordnar för kreativt skapande och nya former för detta, och förbättra möjligheterna för konstnärer och andra kreatörer.
  • förbättra tillgång och deltagande i kulturlivet, särskilt för marginaliserade grupper och personer.
  • integrera kultur och kreativitet i planeringen för hållbar utveckling.

Mer information om nätverket finns på Unescos hemsida.


Senast uppdaterad 9 december 2022