Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket har gjort en presentation av de svenska världsarven, ladda ner den här. Det finns även en översikt av de svenska världsarven här.

För lärare och elever som är intresserade av världsarvsundervisning finns här rapporten ”The world heritage youth forum” från det internationella elev- och lärarmötet i Karlskrona 2001. I boken ”Det här är vårt arv” berättar svenska elever för andra elever om sina världsarv.

För dig som vill veta mer om världsarven, om hur man kan arbeta med världsarven i skolan eller om svenska världsarv finns här ett material i tre delar, samt en bilagedel.

Världsarv del 1

Världsarv del 2

Världsarv del 3

Världsarv bilagor

Besök Sverigekartan med Unescos världsarv, världsminnen, kreativa städer osv här.


Senast uppdaterad 12 juli 2024