Närmare 200 tempelbyggnader i Bagan-området Burma kan ha skadats i onsdagens jordbävning. Förutom de fysiska och ekonomiska skadorna finns det en risk att området nu plundras på historiskt och kulturellt värdefulla föremål. Därför har poliser skickats till området för att förhindra plundring av kulturarvet.
– Det är oerhört viktigt att förhindra plundring. Ofta sker en väldigt snabb och omfattande plundring i sådana här situationer, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Dessutom är det viktigt att använda sig av traditionella tekniker vid restaureringsarbetet för att inte orsaka ytterligare skador på de kvarvarande delarna av byggnaderna.

Läs mer om detta i Svenska Dagbladets artikel här.