Utbildning som ger jobb åt unga i fokus för Unescorapport.

Som en del i den globala lanseringen bjuder Svenska Unescorådet och Sida in till en presentation av Unescos Education for All Global Monitoring Report 2012.

När: tisdag 16 oktober, kl. 9.00- 11.00.
Var: Hörsalen, Sida, Valhallavägen 199,  Stockholm.

Allt fler av världens barn går i skolan allt längre. Men den positiva trenden har avtagit de senaste åren. Vad beror det på att vissa länder lyckas bättre än andra? Och hur ser kopplingarna ut mellan utbildning och sysselsättning?

Årets rapport har temat ungdomar och kompetens och visar på globala framsteg och utmaningar.

OBS! Anmälan kan görs på u.infounesco@education.ministry.se

Varmt välkomna!