Foto: Eco schools © UNESCO/WESSA

10 – 12 november 2014 hålls Unescos Världskonferens om Utbildning för Hållbar Utveckling (Education for Sustainable Development, ESD).

Konferensen kommer markera slutet för FN:s årtionde för ESD, fira framgångarna och vara en start för framtida ESD-projekt. Hemsidan är interaktiv och det finns möjlighet att bidra till arbetet med den kommande slutrapporten som lanseras på konferensen.

» Besök hemsidan