Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering för Laponias naturvärde

Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som en gång i tiden var mycket vanlig och har spår tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.
– Ur Unescos Världsarvskommittés motivering för Laponias kulturvärde

Världsarvet Laponia är ett samiskt kulturlandskap med flera tusenåriga spår av mänsklig verksamhet. I det 9 400 kvadratkilometer stora området ingår nio samebyar, nationalparkerna Sarek, Padjelanta/Badjelánnda, Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke och Muddus/Muttos, samt naturreservaten Sjávnja och Stubbá.

Laponias naturområde är en av Västeuropas sista större vildmarker, vilket innebär ett varierat och enastående landskap som ger plats åt såväl glaciärer och högfjäll som åt slättmarker och skogsområden.

Områdets historia är tätt förknippad med de samiska samhällen som vuxit fram ur de nomadsamhällen som existerade i Laponia under medeltiden. De äldre nomadiska samhällena ersattes under 1900-talets industrialisering av mer permanenta bosättningar i området.

Foto: Laponiatjuottjudus

En viktig knytpunkt i Laponia är sedan länge rennäringen, där området utgör betesmark åt stora renhjordar som varje säsong flyttas längs med Laponias gamla och väl etablerade vandringsleder. Detta görs med hjälp av modern teknik, som GPS och terrängfordon. Renskötseln är idag en central del av områdets ekonomi, där renskötaren ofta kombinerar arbetet med ett fast jobb.

Laponias kulturvärden kan inte separeras från dess naturvärden, då de är starkt sammanlänkade genom de i flera avseenden hållbara samhällen som skapats i området. Istället kan människan i Laponia betraktas som en liten del av det stora. Laponia är Sveriges enda världsarv som utnämnts till ett världsarv för både sina kultur- och naturvärden.

Laponia utsågs av Unesco till världsarv 1996.

Läs mer om Laponia här.


Senast uppdaterad 5 oktober 2022