En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild. Lärande för hållbar utveckling kräver ett helhetstänkande för att kunna förstå samband. Hur förmedlar vi det till våra barn och elever och hur ger vi våra barn hopp och framtidstro?

Den 6 februari anordnar Svenska Unescorådet tillsammans med Malmö högskola, Svenska OMEP samt RCE Skåne en konferens om lärande för hållbar utveckling med yngre barn. Konferensen hålls på Malmö högskola, mellan kl. 09.00 – 16.00.