Foto: Elias Raul S. Langa på Radio Komati. Elias arbetar också som bonde. © UNESCO / Sergio Santimano
Foto: Elias Raul S. Langa på Radio Komati. Elias arbetar också som bonde. © UNESCO / Sergio Santimano

Sverige stödjer Unescos samarbete med UNCTS (United Nations Country Team Stimulation) i Nairobi, Dar Es Salaam, Kinshasa, Harare och Windhoek för att stärka kapaciteten hos 32 lokalradiostationer vid katastrofer. Syftet är att förbättra lokalradiostationernas förmåga att leverera information vid katastrofer och stärka samarbetet mellan olika aktörer inom katastrofberedskap.

Workshops och diskussioner om katastrofriskreducering genomfördes i Kenya med stöd från UNISDR – FNs kontor för katastrofriskreducering och UNIC – FNs informations center. Aktiviteterna var en del av det svenskstödda projektet ”Empowering local radio stations with ICTs”. I en tid då klimatutmaningarna ökar har media en avgörande roll i att synliggöra och stödja personer som drabbas av katastrofer.

Delatagarna som bl.a. bestod av lokalradiostationer introducerades till Kenyas huvudaktörer inom katastrofriskreducering. Evenemangets budskap var att media spelar en avgörande roll för att täcka funktionshindrade personers informationsbehov. ”Att förstå utmaningarna för personer som lever med funktionshinder är en del av lärandeprocessen”, sa Mary Casiraghi från Community Media Support.  Hon betonade vikten av att tillgängliggöra information om katastrofberedskap för personer som lever med funktionshinder.

Läs mer här