GK avslut

Idag avslutas Unescos 37 generalkonferens i Paris. Det har varit en mycket lyckad konferens för Sveriges del som bland annat har blivit invald i Unescos styrelse, med Amelie von Zweigbergk som styrelserepresentant. Sverige har också blivit invald i Unescos Biosfärprograms styrelse (Man and the Biosphere Programme), och det har tagits beslut om att inrätta det första Unescocentret i Sverige. Forskningscentret kommer att fokusera på vattenrelaterade frågor.

För Unesco som helhet har generalkonferensen inneburit att Irina Bokova, med starkt stöd, blivit omvald som generaldirektör. På Unescos ungdomskonferens, Youth Forum, som föregick generalkonferensen, var Sverige aktiva och fick stöd för flera förslag. Maria Arnholm var med och inledde generalkonferensen, och talade om jämställdhet och vikten av flickors utbildning. Nu fortsätter arbetet efter generalkonferensen efter de beslut som drivits igenom.

Läs mer här