esdrInför Unescos världskonferensen för utbildning för hållbar utveckling (Education for Sustainable Development, ESD) i Nagoya, Japan, den 10-12 november, har Svenska Unescorådet tillsammans med Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD), WWF Sweden och Den Globala Skolan (Universitets- och högskolerådet) genomfört två möten för att samla in perspektiv och erfarenheter från aktörer inom utbildning för hållbar utveckling i Sverige för att granska vilka ytterligare steg som behöver tas inom det svenska utbildningssystemet för att stärka utbildning för hållbar utveckling. Processen har varit framgångrik och inom kort kommer den svenska delegationen att bege sig till Nagoya för att diskutera hur arbetet efter FN:s årtionde av utbildning för hållbar utveckling ska drivs vidare.

Processen började i juni när närmare 120 representanter från forskarvärlden, politiken och civil samhället samlades i Uppsala för att diskutera och dela med sig av deras erfarenheter och perspektiv från arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Slutresultatet av deras diskussioner blev 33 rekommendationer som sedan presenterades den 27 augusti på Rosenbad i Stockholm, där politiska representanter från riksdagen hade bjudits in för att debattera rekommendationerna och ge sina visioner för utbildning för hållbar utveckling i framtiden. Panelen var enig om att all utbildning måste genomsyras av ett hållbarhetstänkande och att det krävs en samverkan mellan kommunerna och andra aktörer som till exempel Skolverket, privata sektorn m.fl. för att utbildning för hållbar utveckling ska kunna stärkas och utvecklas. Det framkom att det finns ett behov av att genomföra en grundläggande utvärdering för att konkretisera vilka utmaningar, problem och möjligheter som finns inom den svenska skolan för att stärka utbildning för hållbar utveckling. Däremot fanns det olika syn på vad det största problemet är för att kunna implementera utbildning för hållbar utveckling på ett framgångsrikt sätt.

Efter de två mötena har nu rekommendationerna färdigställts och kommer att överlämnas till den svenska delegationen som kommer att delta vid världskonferensen i Japan.

Vill du veta mer om världskonferensen, rekommendationerna och den rapport som Ander Jidesjö har gjort om hur statusen för utbildning för hållbar utveckling i Sverige ser ut kan du läsa mer här:

Världskonferensen för utbildning för hållbar utveckling

ESD Recommendations (pdf)

Preparing for Nagoya: The implementation of Education for Sustainable Development (ESD) in Sweden av Anders Jidejsö (pdf)