Ledande ämnesföreträdare för utbildning på Sida. 

Malin berättar om Unescos Education for All Global Monitoring Report (EFA GMR) som fyller tio år i år. Sida har stöttat GMR sedan start och lanserar 2012 års rapport tillsammans med Svenska Unescorådet den 16 oktober.

1342

Vilken roll har GMR spelat för diskussionen om globala utvecklingsfrågor?
Vi på Sida värderar EFA Global Monitoring Report oerhört högt, den har haft väldigt stor betydelse för utvecklingsbiståndet och utvecklingsdebatten. Genom rapporten utvärderas givares och regeringars prestationer och varje EFA-mål följs upp, liksom man också gjort med milleniemålen. Den årliga uppföljningen baserar sig på statistik från UNESCO Institute for Statistics (UIS). Därmed får man det mer svart på vitt hur utvecklingen inom utbildningssektorn ser ut, och det blir inga större överraskningar vid utvärderingen av målen 2015. Att rapporten bygger på olika teman som tangerar andra områden än enbart utbildning gör också att man kan nå ut till en bredare målgrupp.

Varför är GMR viktig?
Tyngden i rapporten ligger i att den är tillförlitlig. UIS samlar in nationell statistik från länderna och gör inte egna uppskattningar. GMR sammanställer forskning inom ett tematiskt område och hanteras av väldigt kompetenta personer som lyckas göra statistik och forskningsresultat begripliga. Att resultaten är förmedlas tydligt och pedagogiskt är en av rapportens stora förtjänster.

Vilka utmaningar ser du inom utbildningssektorn framöver?
Oj, det är många. Framför allt handlar det om ojämlikheterna inom utbildningssystemen, både mellan och inom länder, vilket också kan innebära en konfliktrisk. Ojämlikheten numerärt mellan flickor och pojkar har gått framåt de senaste 10 åren. Nu är det framför allt funktionshindrade, olika etniska grupper, nomadgrupper, flyktingar, internflyktingar och personer på landsbygden som är de mest utsatta. Den snabba expansionen av utbildningssystemet i många länder har också gjort att kvalitén på utbildningen inte alltid kunnat hålla takten. EFA står för att allas rätt till likvärdig och god utbildning. Det är också viktigt att utbildningen fungerar som en väg in på arbetsmarknaden.

Har du några tankar på hur EFA GMR kan få ännu större effekt?
Rapporten är framför allt intressant för biståndsgivare, men i länder med specifika utmaningar kan olika fragment behöva lyftas fram för att få mer relevans. Det kan också anses omodernt med tjocka pappers-publikationer, som riskerar att bli hyllvärmare. GMR behöver vara proaktiv. De satsningar som gjorts på sociala medier kan leda till att GMR nås av en helt annan publik. Dessutom tror jag att valet av tematik för rapporten är helt avgörande. Utbildningsbistånd behandlas ofta som ett isolerat område med det berör en mängd andra områden, tex årets rapport om arbetsmarknad. Genom temat kan rapporten nå fler.

» Läs mer om Unescos Education for All Global Monitoring Report.

(Intervju oktober 2012)