Unesco har utsett den 21 maj till dagen för kulturell mångfald, dialog och utveckling. Med anledning av dagen anordnade KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) i samarbete med Svenska Unecsorådet och med stöd av Statens Kulturråd, en heldagskonferens om kulturell mångfald på Unga Klara i Stockholm. Tillsammans med delar av Sveriges kulturelit och debattörer inbjöds deltagarna att utforska begreppet kulturell mångfald.

Mats Söderlund, poet, författare och ordförande för KLYS, inledde konferensen med att hälsa alla välkomna.

083
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Därefter lämnades ordet över till Alexandra Pascalidou, författare och journalist, som var dagens moderator.

121
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Några av frågorna hon ställde till deltagarna var ”Vad är kulturell mångfald för dig?” och ”Hur vet vi när vi uppnått kulturell mångfald?”

Dagens första talare var Amelie von Zweigbergk som är Sveriges representant i Unescos styrelse. Hon berättade om sina egna första upplevelser av kultur och kulturell mångfald och berättade även om Unescos roll och arbete genom mångfaldskonventionen.

094
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Lawen Mohtadi, journalist och författare, berättade därefter om sin bok ”Den dag jag blir fri” som porträtterar Katarina Taikon. Boken beskriver romernas utsatta situation i svensk historia. Under sin presentation kopplade Mohtadi ihop den diskriminering och rasism som beskrivs i boken och den rådande situationen i Europa med växande nationalism.

108
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Athena Farrokzhad, poet, kulturskribent och debattör, närmade sig frågan om kulturell mångfald från diktens håll och bjöd på högläsning ur sin diktsamling ”Vitsvit”.

112
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Håkan Bjerking berättade om mångfald ur ett filmskaparperspektiv och berörde bland annat den skeva könsfördelningen och bristen på HBTQ-representationer i filmvärlden.

120
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Arnstad, historiker, vetenskapsjournalist och författare talade om parallellen mellan nation och kultur, fascism och kulturpolitik under perioden 1919-2014.

125
Foto: Michelle Voon

 

 

 

 

 

Bildkonstnären och projektledaren Ola Öhlin menade att vi i Sverige är utmärkande bra på att omnämna och uppmana till goda gärningar rörande kulturell mångfald men desto sämre på att åstadkomma konkreta handlingar inom ämnet.

130
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Marion Hauge-Lindberg som är chef på Kulturskolan i Stockholm berättade om verksamheten och visade videoklipp där barn och ungdomar själva berättar om sina erfarenheter från kulturskolan.

Namnlös
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Kennet Johanson, före detta generaldirektör på Kulturrådet, lyfte in klassperspektivet i diskussionen och påminde om att den vita arbetarklassen ofta glöms bort när man talar om begreppet kulturell mångfald.

139
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

 

 

Frida Röhl, konstnärlig ledare för Folkteatern Göteborg, problematiserade begreppet mångfald inom konsten och ifrågasatte om den existerade i tillräckligt stor utsträckning.

145
Foto: Lovisa Vasiliou

 

 

 

 

 

Slutreflektioner och en sammanfattning av dagens gavs av Mats Söderlund. Han delade med sig av sina personliga erfarenheter och underströk betydelsen av att skolor, lärare, bibliotek och andra institutioner i samhället ger barnen tillgång till deras eget modermål och hjälper dem att tillägna sig språket.

Konferensen filmades i sin helhet av UR Samtiden och kommer att finnas tillgänglig på UR Play och svt.se inom kort.

Via hashtaggen #mangfald kan du läsa vad som skrivits om konferensen på twitter.