Mats Djurberg slutar efter nio år som generalsekreterare på Svenska Unescorådets. Han sammanfattar sin tid på Svenska Unescorådet så här:

”Efter 9 fantastiska år är det dags för mig att gå vidare och ta mig an andra arbetsuppgifter. From den 1 mars så börjar jag som chef för Sjöhistoriska museet.

Att vara generalsekreterare för Svenska Unescorådet har tveklöst varit det roligaste, bredaste, dynamiska och mest utmanade uppdrag jag haft under min yrkestid. Det har varit en personlig kunskapsresa och en institutionell resa för Svenska Unescorådet.

Vi har under dessa år åstadkommit mycket tillsammans under den här tiden. Sveriges röst har kommit att bli en av de starkaste och mest inflytelserika i Unesco. Sverige har utvecklats till att bli den största bidragsgivaren av frivilliga medel till organisationen. Unescos närvaro i Sverige har inte bara växt kraftigt till 15 världsarv, 7 biosfärområden, 2 kreativa städer, 8 Unescoprofessurer, 7 världsminnen m.m., utan börjar också fyllas med spännande och viktigt innehåll/verksamhet.

Jag kommer verkligen sakna er, alla engagerade människor som gör Unescoarbetet både meningsfullt och möjligt. Jag kommer också sakna de kompententa tjänstemännen på Unescos sekretariat och inte minst den internationella och interkulturella mötesplats som Unesco utgör.

Från Unesco-samarbetet tar jag med mig många erfarenheter in i mitt nya uppdrag som chef för Sjöhistoriska museet. I ett samhälle i snabb förändring har museer en allt viktigare roll som kunskapsförmedlare och för att föra samman människor genom berättelser och föremål.

Stort tack för denna tid och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete i ny roll!”

Porträtt