Annika Nordström, Institutet för språk och folkminnen, Foto Bengt Edqvist

Den 15 oktober 2015 lanserade Institutet för språk och folkminnen en förteckning över levande traditioner. Immateriella kulturarv är sådant som inte fysiskt går att ta på, såsom speciella kunskaper och traditioner som överförs mellan människor. Sånger, berättelser och speciella tillagningssätt av maträtter är exempel på detta. Svenska Unescorådet har pratat med Annika Nordström, arkivchef för Institutet om lanseringen och vad hon hoppas se för resultat.

Hej Annika, vem är du?
Jag är arkivchef vid Institutet för språk och folkminnen, för avdelningen i Göteborg, och ansvarar för myndighetens arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Jag är också etnolog och har ägnat en stor del av mitt liv åt muntliga traditioner. Min avhandling handlade om folklig vissång under 1900-talet. Inom institutet finns det flera som arbetar med konventionen och förteckningen, framförallt min kollega Annika Sjöberg, som är samordnare. Vi samarbetar också med flera kultur- och kulturarvsinstitutioner.

Vad gör ni med de förslag på immateriella kulturarv som kommer in?
Vi välkomnar och kommer att behandla alla förslag som kommer in! Om förslagen handlar om levande kulturarv i Sverige och inte strider mot konventionens krav kan de komma med på förteckningen. På vår webbplats finns också uppgifter om vilka kriterier som gäller.
Förteckningen kommer att vara ett levande dokument som ständigt ska uppdateras. Därför är den kopplad till en databas, som bevarar allt det som skickas in. Det som eventuellt inte längre är levande och därför förs bort från förteckningen på webbplatsen kommer att arkiveras. De förslag som på något sätt strider mot konventionen och inte förs upp på förteckningen bevaras som minnen i arkiven för att spegla samtiden.

Vad hoppas du på för resultat?
Vi hoppas att arbetet ska leda till ny kunskap, mångfald och delaktighet! Vi hoppas också på att det som finns med på förteckningen ska kunna inspirera till nya sätt att föra traditioner vidare.

Vad skulle du säga är typiskt för immateriella kulturarv i Sverige?
Jag vill inte peka ut något. Det som ligger på förteckningen när vi publicerar den är exempel på vad immateriella kulturarv kan vara. Vi hoppas att de kan inspirera till att lämna förslag. Men om du vill ha några exempel på vad som finns med där nu så kan jag nämna fikatraditioner, klapp- rams- och sånglekar på skolgårdar, handskmakeri och dans runt midsommarstången.

Är det något annat viktigt du skulle vilja berätta?
Jag hoppas att konventionen och förteckningen kan få oss att se den mångfald och rikedom av sätt att sjunga, berätta, fira årsfester och baka pepparkakor som finns – och leda till insikter om att det är mycket i denna värld som förenar oss.

 

Vill du läsa mer, och kanske nominera ett eget förslag – läs mer här >