Modersmålsdagen, International Mother Language Day, är dagen  för språklig mångfald och språkundervisning, med årets tema ”Lokala språk för globalt medborgarskap: fokus på vetenskap” (Local languages for Global Citizenship: Spotlight on Science).

motherlanguageday2014
© Unesco

Modersmålsdagen,  instiftades 1999 med syftet att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål. Dagen firas världen över med olika aktiviteter som konferenser, konserter, seminarier etc. Det har vuxit fram ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och dialog mellan kulturer, men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen och bevara kulturarv.

 

language-ED
© Unesco

Unescos generaldirektör Irino Bokova, om vikten av att skydda språklig mångfald:

Local languages constitute the majority of languages spoken across our world in the field of science. They are also the most endangered. Excluding languages means excluding those who speak them from their fundamental human right to scientific knowledge.

Språk i riskzonen

Har du hört talas om Kalkoti? Detta är bara ett av alla språk som i dagsläget riskerar att försvinna. Kalkoti talas endast av 4 000 personer i en by i de nordvästra gränsområdena i Pakistan. Det finns över 6000 språk i världen, varav många  är hotade. Unesco har funnit att närmre hälften av de 6 000 språk som talas i världen idag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade – 96 % av alla språk i världen talas idag endast av 4 % av världens befolkning. Unesco har tagit fram en Atlas som illustrerar de språk som riskerar att försvinna

UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger

Årets tema – Lokala språk för globalt medborgarskap: fokus på vetenskap

Årets modersmålsdag kommer beröra ämnen relaterade till lokala språk och vetenskap. Unesco anser att bevarandet av modersmål och lokala språk behöver  mer utrymme inom utbildning och vetenskap, då en bättre förståelse för språk är ett viktigt bidrag i arbetet mot flera globala utmaningar. Unesco förespråkar  två- eller flerspråkig undervisning i grundskolan som ett grundläggande villkor för barns fortsatta lärande.

Unescos hemsida finner du mer information om Modersmålsdagen. Bland annat kan du läsa Generaldirektör Irina Bokovas tal samt information om aktiviteter runt om i världen.