Hört talas om kalkoti? Kanske inte – men det är ett språk som håller på att försvinna. År 2011 gav Unesco ut en ny upplaga av sin ”Atlas över språk i fara” och där berättades om kalkoti som enbart talas av 4 000 personer i en by i de nordvästra gränsområdena i Pakistan.

Beräkningar visar att nära hälften av de ungefär 6 000 språk som talas i världen i dag kan vara försvunna vid slutet av detta århundrade – 96 % av alla språk i världen talas endast av 4 % av världens folk.

”Språk är vår identitet. Genom att skydda dem, skyddar vi oss själva” sa Unescos generaldirektör Irina Bokova apropå Modersmålsdagen.

Foto: Förskola i Markham Valley, Papa Nya Guinea. I landet finns över 800 språk och barnen får börja sin utbildning på sitt modersmål. ©Unesco/Roe

Modersmålsdagen, International Mother Language Day, instiftades vid Unescos generalkonferens år 1999 och sedan dess har dagen uppmärksammats på olika sätt världen runt den 21 februari. Syftet med ”dagen” är att skapa medvetenhet om språkliga och kulturella traditioner, en kunskap baserad på förståelse, tolerans och dialog.

”Flerspråkigheten är vår allierade i att skapa kvalitetsutbildning för alla, att stödja inkludering och att motverka diskriminering. Verklig dialog måste börja med respekt för språk! Språklig mångfald är vårt gemensamma arv, och det är ett ömtåligt arv. Flerspråkighet är en levande tillgång för oss alla” sa generaldirektören vidare.

Det finns en ökande medvetenhet om att språk spelar en viktig roll i utveckling, för kulturell mångfald och för dialog mellan kulturer men också för att stärka samarbete, bygga inkluderande kunskapssamhällen, bevara kulturarvet och skapa kvalitetsutbildning för alla.

Unescos ”Atlas över språk i fara” har lett till aktiviteter kring flera av de hotade språken: Jeju i Sydkorea och Marovo på Solomöarna har efter publiceringen blivit föremål för projekt för att stärka språken. I Nicaragua arbetar Unesco med Mayangnafolket som bor i ett biosfärområde som är del av Unescos program Människan och biosfären. I samarbete med Utbildningsdepartementet tar man nu fram lärarhandledningar och arbetsböcker för Mayangnastudenter i biosfärsområdet.

» UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger