En diskussion kring hur kulturpolitik kan främja konstnärlig frihet står i fokus, när de nordiska länderna går samman under Mondiacult2022. Under ett sido-event till världskonferensen om kulturpolitik och hållbar utveckling, sätter Norden ljuset på Unescos roll i att stärka både konstnärlig frihet och kulturell mångfald på den globala arenan.

Sedan många år är demokratin på tillbakagång globalt. Endast 13 procent av världens befolkning lever i liberala demokratier*. De nordiska länderna fortsätter att engagera sig för att stärka yttrandefriheten och har under Mondicacult2022 valt att fokusera på den konstnärliga friheten, som behöver främjas och skyddas.

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kommer under sitt sido-event idag, den 28 september, att ta upp frågor kring Unescos normativa roll, konkreta verktyg för att främja konstnärlig frihet liksom vikten av att konstnärer själva bestämmer vad konst är.

Unescos biträdande generaldirektör för kultur, Ernesto Ottone och ministrar från de nordiska länderna medverkar, liksom tre experter från civilsamhället som ger sina de perspektiv på de utmaningar och möjligheter de möter:

Tania Bruguera, konstnär och aktivist född i Kuba, kommer att ge sin syn på konst, makt och kontroll.

Lucy Ilado, regional programchef för Selam, en Stockholmsbaserad internationell konstorganisation med kontor i Etiopien och Kenya, tar bland annat upp konstnärers rätt att uttrycka sig fritt och försörja sig på sitt arbete.

Denise Dora, jurist, människorättsförsvarare och regional direktör för Article 19, en internationell organisation som försvarar yttrande- och informationsfrihet, bidrar med perspektivet från en icke statlig organisations roll som demokratibärare.

Följ med i diskussionen online den 28 september kl. 15.00-16.00 CDT (start kl. 22.00 svensk tid).

Läs mer här: MONDIACULT 2022 | Strengthening cultural policies to promote artistic freedom | Articles (unesco.org)

Sido-eventet arrangeras med stöd från Nordiska Ministerrådet och Kulturrådet.

*Diktaturer på global frammarsch | Göteborgs universitet (gu.se)