Unesco organiserar årligen kampanjen ”Women Make the News” (WMN) för att uppmärksamma behovet av att öka utrymmet i nyhetsflödet för jämställdhetsfrågor. Tillsammans med internationella och regionala partners lanserar man årets WMN-kampanj på temat ”Mot en global allians för jämställdhet i media”.

Idén bakom WMN är att årligen uppmärksamma en specifik jämställdhetsfråga i och genom media, för att skapa debatt och uppmuntra till aktion. I år relateras kampanjen till det globala forum om media och jämställdhet som arrangeras av Unesco i samarbete med UN Women, media och frivilligorganisationer i november 2013.

Forumet kommer även att ta upp det tema som FN speciellt uppmärksammar inför Internationella Kvinnodagen 2013, ”Ett löfte är ett löfte: Det är dags att agera för att stoppa våld mot kvinnor”. Man kommer även att diskutera hur man inkluderar medier i arbetet med nationella jämställdhetsstrategier och policys.

Unesco har tillsammans med Internationella Föreningen för Journalister publicerat en studie över jämställdhetsindikatorer för media. Studien har tagits fram genom ett samarbete mellan alla Unescos sektorer – utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation – i samarbete med media över hela världen. Studien ger handfasta rekommendationer, i både teori och praktik, om hur jämställdhet främjas genom media och hur media blir mer jämställt.

Unesco bjuder in journalister, föreningar och privatpersoner att bidra med idéer om hur en global allians för jämställdhet i media ska se ut och vilka frågor som ska prioriteras. Bidrag lämnas på Unescos hemsida och några av de bästa förslagen kommer att publiceras på ”Women Make the News 2013” hemsida.

» Lämna ditt bidrag till WMN 2013 här

» Läs studien ”Gender Sensitive Indicators for Media”