intangible

24–28 november hålls ett stort möte om Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. Deltagare från Sverige finns på plats i Paris tillsammans med mer än 900 delegater från 130 länder.

Konventionen om skydd för det immateriella kulturarvet antogs vid generalkonferensen 2003. Den tillkom för att kulturarv som traditioner, riter, dansformer, muntligt överförda kunskaper etc., är den viktigaste formen av kulturarv i länder som inte främst har ett byggt kulturarv (t.ex. kyrkor, slott och andra typer av byggnader).

Annika Nordström och Annika Sjöberg från Institutet för språk och folkminnen finns på plats i Paris. De berättar att möten under strikta former blandas med musik, dans, ritualer och hantverk från hela världen. Flera förslag har redan antagits till den representativa listan, bland annat traditionen att bada rökbastu i Estland, den afro-brasilianska Capoeiradansen och från Bulgarien en speciell mattvävningsteknik kallad Kilimi.

Följ mötet och se alla de förslag som antagits på #IntangibleHeritage på Twitter.

Mer om mötet på ISOF:s hemsida >

Unescos sida om det immateriella kulturarvet >