Foto: Cathy Xiao Chen
Foto: Cathy Xiao Chen

Ett rop om handling, a call for action. Det var undertiteln för och huvudbudskapet från ESD-konferensen som samlade närmare 130 deltagare vid Uppsala universitet för att diskutera vägar framåt för utbildning för hållbar utveckling (ESD).

Vilka rekommendationer borde den svenska delegationen ta med sig till FN:s världskonferens i Japan i november i år? Hur kan olika aktörer arbeta för att integrera ESD i och utanför skolväsendet? På vilket sätt borde Sverige driva ESD inom utvecklingsagendan post-2015?

ESD gruppdiskussion

Det var några av de frågor som diskuterades i samband med konferensen ”ESD – a call for action” vid Uppsala universitet den 3 juni. Evenemanget – arrangerat av Svenska Unescorådet, WWF Sverige, Den Globala Skolan, SWEDESD och Uppsala universitet – förde samman närmare 130 representanter från utbildningssektorn, civilsamhället, forskarvärlden och statlig förvaltning.

Tonen för diskussionerna satte FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson. Genom videolänk underströk han den roll som ESD har spelat och bör fortsätta att spela i arbetet med att hejda den globala uppvärmningen och bekämpa fattigdom.

Foto: Cathy Xiao Chen

Vicerektorn för Chalmers tekniska högskola, John Holmberg, höll därefter ett kort öppningsanförande under vilket han efterlyste ett ökat politiskt intresse och engagemang för ESD. Han menade vidare att frågorna borde angripas på ett delvis nytt sätt, och lyfte i sammanhanget begreppet ”lyckans politik”.

Centralt i de efterföljande gruppdiskussionerna var frågan om vilka rekommendationer som bör läggas fram till den svenska delegationen inför världskonferensen i Aichi-Nagoya, Japan 10-12 november.

Flera deltagare menade att olika aktörer, inte bara skolsektorn, borde arbeta aktivt med ESD. Några framhöll att länken mellan entreprenörskap och ESD borde bejakas ytterligare, medan andra underströk vikten av ett livslångt lärande kring hållbarhetsfrågor.

Foto: Cathy Xiao Chen

Rekommendationerna kommer att diskuteras vidare vid ett möte den 27 augusti i Rosenbad med politiker från samtliga partier närvarande. Anmäla dig här.

Mer information om utbildning för hållbar utveckling (Education for sustainable development, ESD) hittar du här.