ESD Road map

Unesco har med stöd av Japan, inrättat ett pris för utbildning för hållbar utveckling. Priset är tänkt att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt har engagerat sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delas ut för första gången i år och består av tre priser om vardera 50 000 US dollar som delas ut i tre olika kategorier: Förändring, Integrering och Innovation. De tre priserna kommer att delas ut vid en ceremoni i november i år.

Vi inbjuder nu alla att föreslå mottagare av priset. Nomineringen måste avse ett speciellt projekt eller program inom ESD.

Förslagen ska lämnas till Svenska Unescorådet på det särskilda formulär som finns på Unescos hemsida.

Formuläret ska fyllas i på engelska. Det går också att bifoga material (högst 20 sidor) som stödjer nomineringen.

Senast måndagen den 18 maj behöver vi förslag på nomineringar. Därpå sker ett urval och Sveriges officiella förslag skickas sedan till Unesco före den 31 maj.

Mer information om priset, regler för nomineringar, urvalskriterier och de tre kategorierna finns här.

Skicka nomineringarna till infounesco@regeringskansliet.se senast den 18 maj.