I december 2021 beslutade Unescos kommitté för tryggande av det immateriella kulturarvet att uppta den nordiska klinkbåtstraditionen till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Upptagandet innebär ett synliggörande och kunskapsspridning om den levande traditionen att bygga båtar i klinkteknik.

Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition inom nordisk skeppsbyggnad som kan spåras tillbaka till vikingatiden. Tekniken innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. I delar av Sveriges kustland håller man fast vid tekniken, framförallt när det gäller mindre båtar som ekor, snipor och jullar. Det äldsta fyndet av ett klinkbyggt skepp i Sverige är Äskekärrskeppet som daterats till 930-talet.

Tillsammans med Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Åland nominerade Sverige klinkbåtstraditionen under 2020, vilket var den första gemensamma nomineringen till Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. Den gemensamma nomineringen har inneburit ett omfattande samarbete mellan såväl ideella utövare som samordnande myndigheter och ländernas respektive kulturdepartement.

Nomineringens syfte har varit att skapa gränslösa samarbeten för att gemensamt föra vidare kunskap om att bygga, underhålla och inte minst använda dess träbåtar. Detta ligger väl i linje med avsikten bakom med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som är att bidra till att kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna förs vidare till kommande generationer. I Sverige är det Institutet för språk och folkminnen som ansvarar för arbetet med konventionen i dialog med utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.


Senast uppdaterad 12 januari 2022