Den 8 till 9 december möttes den nordiska samverkansgruppen för frågan om illegal handel med kulturföremål från länder i krig. Framför allt handlar det om kulturföremål från Irak och Syrien, två länder som blivit föremål för omfattande kulturarvsförstörelse. I spåren av förstörelsen har illegal handel uppstått. Det är mer eller mindre belagt att handeln bidrar till att finansiera terrorism. I vilken omfattning är dock okänt.

Syftet med mötet var att följa upp den stora konferens som hölls i Oslo år 2015 då man fattade beslut om ett antal åtgärder för att motverka den illegala handeln. Syftet var också att utbyta information och goda exempel samt se hur de nordiska länderna kan samarbeta i framtiden.

Vid mötet, som ägde rum i Stockholm, deltog representanter från Sverige, Norge, Finland och Island. Från svensk sida deltog Svenska Unescorådet, Riksantikvarieämbetet och Världskulturmuseerna.

Triumfbågen i Palmyra som förstördes av IS förra året
Triumfbågen i Palmyra som förstördes av IS förra året. © Unesco

I dagarna kom rapporter om att terrornätverket IS åter intagit den syriska världsarvsstaden Palmyra. Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare, kommenterade det så här:

– Vi fruktar att IS nu, precis som man gjort med den irakiska staden Nimrud, kommer förstöra allt.

Unesco har, som en reaktion mot förstörelsen av kultur- och världsarv i Syrien och Irak, startat kampanjen #Unite4heritage. Du kan läsa mer om den här.

Veta mer om det nordiska mötet?

Här hittar du en intervju om det nordiska mötet med Magnus Olofsson, utredare på Riksantikvarieämbetet, som Sveriges radio gjorde.