Porträtt - Leif

Under hösten 2017 antogs Norrköping till Unescos nätverk för kreativa städer, och blir därmed den första musikstaden i Norden.  I Norrköping finns möjligheter till grundutbildning, många levande livescener och ett brett och aktivt musikliv. Norrköping erbjuder också arrangemang från unga debutanter till världsklass på stadens många livescener och festivaler. Men framför allt: musik, kultur och kreativitet är en del av stadens identitet.

Unescos nätverk för kreativa städer grundades 2004 med syftet att stödja samarbete mellan städer vilka ser kreativitet som en strategisk faktor för arbetet för hållbar utveckling (läs mer här).

För att få en inblick i Norrköpings roll som musikstad och vad staden och regionen kan få ut av medlemskapet i Unescos nätverk för kreativa städer har vi kontaktat Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, och ställt några frågor:

Varför just Norrköping? Vad är bakgrunden till att Norrköping ansökte om att bli en del av Unescos nätverk för kreativa städer?

Därför att Norrköping länge varit en kulturstad och vi nu har bestämt oss för att bli det i än större utsträckning. När jobben skapas där människor vill bo, då förstår vi än bättre värdet av ett rikt kulturliv.

Hur har staden jobbat för att lyfta musikbranschen?

Vi har formulerat målet att bli Sveriges musikhuvudstad och det betyder att vi ska ha bästa tänkbara förutsättningar att verka inom musikbranschen. Vi har identifierat inom vilka områden vi behöver bli bättre och det gäller framför allt eftergymnasial utbildning. 

Vad kan Norrköpings roll som musikstad inom Unescos nätverk för kreativa städer bidra med till staden, regionen och Sverige i helhet?

Vi hoppas kunna bidra med erfarenheter när det gäller att kombinera musikupplevelser med företagsamhet och nya jobb. 

Hur planerar staden att använda utnämnandet? Vad vill man uppnå och vad arbetar man för just nu?

Vi ska använda det för att bli bättre, lära av andra men också som en bekräftelse på att vi kommit en bit på väg.

Vad hoppas ni att Norrköping kan bidra med till Unescos nätverk för kreativa städer?

Vi hoppas och tror att nätverket synliggör att den kreativa näringen verkligen är en näring – något som bidrar till en kommuns och en regions utveckling, ett sätt att förändra synen på kultur – från en slags garnityr på samhällsbygget till en tillväxtmotor.