Priset uppmärksammar en person, organisation eller ett projekt, baserat i Sverige, som gjort en framstående insats inom något av Unescos mandatområden – utbildning, vetenskap, kultur eller kommunikation.

Årets inriktning
I år är inriktningen för det Svenska Unescopriset etik och AI. Svenska Unescopriset 2024 ska gå till en aktör, person eller organisation som genom sitt arbete eller olika verktyg, främjar arbete med etik inom AI.

Artificiell intelligens blir en allt större del av samhället och de tjänster som vi medborgare tar del av. AI kan både underlätta och effektivisera livet för många. Samtidigt innebär AI stora utmaningar som inte minst rör etiska aspekter.

Unesco har tagit fram en rekommendation som adresserar de etiska utmaningarna med AI och mottagaren av Svenska Unescopriset 2024 kommer att bedömas med utgångspunkt i denna rekommendation. Läs mer om rekommendationen nedan.

Nominera senast den 29 mars 2024
Du som nominerar kan göra det som privatperson eller utifrån din myndighet, organisation eller institution. Du kan nominera flera olika personer/grupper/organisationer.

Skicka dina förslag på separata blanketter till:  infounesco@regeringskansliet.se  senast den 29 mars 2024.

Här laddar du hemnomineringsblanketten:

Priset består av ett diplom och vinnaren utses av en jury med representanter från Svenska Unescorådet. De nominerade genomlyses även av en AI-kunnig referensgrupp.

Om Unescos rekommendation om etik och AI
Unescos rekommendation om etik och AI är det första och enda globala standardsättande instrumentet inom området och syftar till att säkerställa en AI-utveckling där universella principer om hållbarhet och mänskliga rättigheter, såsom frihet, jämlikhet, jämställdhet, personlig integritet och rättvisa respekteras, beaktas och främjas. Rekommendationen syftar till att stötta staters arbete med lagstiftning, policy och styrning i överensstämmelse med internationell rätt, men arbetar också vägledande gentemot individer, grupper, samhällen, institutioner och näringsliv för att säkerställa de etiska dimensionerna i alla stadier av AI-systemets livscykel.

Rekommendationen går ut på att utvecklingen av AI ska baseras på fyra grundläggande värderingar som borgar för att AI-system arbetar för mänsklighetens, individernas, samhällenas och miljöns bästa.
Dessa är:
1. Respekt, skydd och främjande av mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet
2. Möjlighet att leva i fredliga, rättvisa och sammankopplade samhällen
3. Säkerställande av mångfald och inkludering
4. Blomstrande miljö och ekosystem

De fyra pelarna. @Unesco

Ta del av Unescos rekommendation här:
Lång version: Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence – UNESCO Digital Library
Kort version: UNESCO’s Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts – UNESCO Digital Library
Läs mer om Unescos arbete med etik och AI:  Ethics of Artificial Intelligence | UNESCO.

Bilden högst upp: En AI-genererad bild med texten ”Nominera till Svenska Unescopriset 2024, etik och Ai”. I mitten av bilden syns en hjärna med ihopkopplade noder. Runt hjärnan syns en mängd symboler.