Världsarv i Sverige

Tillsammans har Svenska Unescorådet, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet arbetat fram publikationen Världsarv i Sverige. Bland annat beskriver publikationen vad ett världsarv är och vad världsarvskonventionen innebär. Du får tillfälle att lära känna de femton världsarv som finns i Sverige, som är särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer med en unik historia att berätta. Förhoppningen är att publikationen ska väcka intresse och inspirera till kunskapsskridning och fler besök.

 

– Vi som arbetar med världsarven noterar med glädje ett ökande intresse i samhället för dem. Med den här skriften vill vi möta efterfrågan på information och bidra till ökad kunskap. Kännedom och kunskap om dessa natur- och kulturmiljöer är en förutsättning för att de ska kunna bevaras, användas och utvecklas, skriver Inger Davidson, ordförande för Svenska Unescorådet i förordet.

Publikationen går att beställa eller laddas hem som pdf via denna länk. I juni kommer skriften även publiceras på engelska.