Patentansökan för evighetsmaskin ur Alfred Nobels arkiv
Patentansökan för evighetsmaskin ur Alfred Nobels arkiv

Dokument och samlingar är människans minne och bevarar mångfalden i språk och kulturer, men bevarandet av dessa hotas av bland annat nedbrytning, brand och översvämningar. Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – startade 1992 och handlar om bevarandet av dokument, samlingar, arkiv och bibliotek.

Sex stycken svenska bidrag har hittills tagits upp på Unescos förteckning över världsminnen: Astrid Lindgrens, Emanuel Swedenborgs, Ingmar Bergmans och Alfred Nobels arkiv samt Silverbibeln och Stockholms Stads Byggnadsritningar. Nu uppmärksammas dessa på hemsidan svenskavarldsminnen.se. På hemsidan är det dessutom möjligt att ge förslag på dokument, arkiv och samlingar som kan inkluderas på en tentativ svensk lista från vilken nomineringar kan komma att göras för det internationella registret.