Foto: UNESCO Headquarters. UNESCO/Michel Ravassard
Foto: UNESCO Headquarters. UNESCO/Michel Ravassard

1:e oktober fick Svenska Unescorådet en helt ny hemsida, där Unescos arbete även fortsättningsvis kommer att belysas och åskådliggöras. Unesco utgör en viktig del av FN, och bedriver arbete som rör utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information över hela världen. Hemsidan kommer även i fortsättningen att vara en betydelsefull kanal för att sprida information om, och väcka intresse för Unescos arbete.