Nu finns en uppdaterad karta över världens biosfärområden. Kartan visar var man kan hitta världens 610 biosfärsområden, utspridda på 117 länder. Förutom geografisk placering ger kartan en överblick av syfte, uppdrag och struktur för biosfärområdena. I Sverige finns fem biosfärområden; Kristianstads Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge Arkipelag och Östra Vätterbranterna.

Biosfärområdena är en del av Unescos program ”Man and the biosphere” som strävar efter att öka förståelsen för vår miljö och att  bidra till en större samverkan mellan vetenskap, lokal kunskap samt regional och lokal förvaltning. En ledstjärna är samverkan mellan aktörer på olika samhällsnivåer och att initiativet till att bilda biosfärområden skall komma från lokalt och regionalt håll.

Ett biosfärområde tillför en brobyggande funktion genom att lärandeprocesser knyter samman olika aktörer på ett strategiskt sätt. Biosfärområden är områden som uppvisar goda exempel på hur nyttjande och bevarande kan gå hand i hand. Dessa områden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

» Ladda ner kartan (pdf-format)

» Besök svenska MAB:s hemsida för mer information