Unesco har publicerat en ny rapport om Utbildning för Hållbar Utveckling (ESD). I publikationen beskrivs ingående hur läget ser ut i Sverige samt några av de projekt som pågår.

» Läs hela publikationen