Under år 2010 använde nästan två miljarder människor över hela världen internet och oron växer över att lagar och regler utformas för att begränsa yttrandefriheten på nätet. Rapporten ger nytt perspektiv på den sociala och politiska dynamiken bakom hotet mot yttrandefriheten på internet.

Foto: ©UNESCO/Linda Shen

Rapporten är skriven av William Dutton, Anna Dopatka, Michael Hills, Ginette Law och Victoria Nash.

Läs rapporten här.