Den 1 december uppmärksammas varje år Världsaidsdagen. Nyligen släppte Unesco en ny strategi för hur ungdomar ska få tillgång till en omfattande sexualundervisning och information om hur de kan skydda sig mot hiv.

I dag lever omkring 7 000 personer i Sverige med en diagnostiserad hivinfektion och omkring 450 nya fall rapporteras varje år. Stora delar av övriga världen har dock inte varit lika förskonade som Sverige och man räknar med att omkring 36 700 000 personer i världen lever med hiv i dag.

Den nya strategin bygger på Unescos starka engagemang som samarbetspartner till UNAIDS, FN:s program för hiv och aids-frågor, som har en nollvision gällande hiv och aids och den diskriminering som ofta följer i virusets spår. Unesco vill stötta länder i arbetet med att stärka utbildningens roll, både när det gäller hivprevention bland unga och medvetenheten kring hivtester och behandling.

”Alla barn och unga borde få möjlighet till en omfattande sexualundervisning av god kvalitet och få chansen att lära sig i en säkert och hälsofrämjande undervisnings miljö” säger Unescos biträdande generaldirektör för utbildning, filosofie doktor Qian Tang.

I strategin åtar sig även Unesco att förstärka sina ansträngningar för att förhindra våld och mobbing i skolor, vilket även inkluderar könsrelaterat våld, att förebygga diskriminering och att stödja skolor för att främja hälsa och välbefinnande. Strategin är också framtagen för att bidra till att vi ska nå de globala målen i Agenda 2030.

Här hittar du strategin och mer information om den.

Personer i världen som lever med hiv i olika röda nyanser där mörk betyder fler personer
Personer i världen som lever med hiv. Ju mörkare röd, desto fler personer. Ingen färg betyder att inga siffor finns tillgängliga. Källa: http://aidsinfo.unaids.org/

 

Mer om hiv och aids

Information om Unescos arbete kring hiv och aids

Nya siffror från UNAIDS om hiv och aids

Folkhälsomyndighetens sida Hiv i dag

Hivorganisationen Noaks ark

Ideella organisationen Hiv-Sverige