I Nordafrika lanserades i februari två nya Unescoinitiativ som båda får stöd från Sida. Det gemensamma temat för initiativen är yttrandefrihet, journalisters säkerhet och medie- och informationskunnighet (Media and Information literacy, MIL). MIL handlar om den viktiga roll som media och information av olika typer spelar i våra liv. Det är en del av kärnan i yttrandefriheten, eftersom det är ett verktyg för att förstå hur media och andra informationskällor fungerar, för att kritiskt kunna utvärdera innehåll och för att kunna fatta informerade beslut som användare och producent av information och medieinnehåll.

Åtta experter inom MIL området från Algeriet, Mauretanien, Marocko och Tunisien har startat upp arbetet för att skapa ett regionalt nätverk för dessa frågor. Det blir det första nätverket i sitt slag i de aktuella länderna. Syftet är att sprida MIL i undervisningen och integrera det i ungas aktiviteter utanför skoltid. Experterna, som har olika bakgrunder, har valts ut av Unesco och träffades för första gången denna vecka för att fördjupa sina kunskaper om MIL, både i teori och i hur man praktiskt kan arbeta med MIL i undervisning, och enas om en plan för att kunna genomföra nätverkets syften.

Ungdomar i Tunisien får utbildning i medie- och informationskunskap
Ungdomar i Tunisien får utbildning i medie- och informationskunnighet

Samtidigt som experterna träffades i Tunisien ägde ett möte rum i Marocko, där domare, advokater och journalister träffades med fokus på en nationell dialog om yttrandefrihet och journalisters säkerhet. Det var det första i en serie möten och är en del i implementeringen av FN:s aktionsplan för journalisters säkerhet och arbete mot straffrihet. Det övergripande syftet är att nå en öppen dialog mellan olika aktörer som är intresserade och berörs av dessa frågor. Unesco vill skapa en gemensam förståelse för vad yttrandefrihet innebär, uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta med yttrandefrihet och utveckla en strategi för journalisters skydd och kampen mot straffrihet vid brott mot journalister.

Här kan du läsa mer om MIL-nätverket och om mötesserien om yttrandefrihet och journalisters säkerhet

Här finns mer information om FN:s aktionsplan för journalisters säkerhet och arbete mot straffrihet