Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

  • Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2020

    ÅR: 2020

    Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2020

    Ladda ner
  • Svensk sammanfattning: Education for Sustainable Development (ESD) for 2030

    ÅR: 2020

    ESD för 2030

    Ladda ner
  • Sweden’s report on UNESCO’s 2015 Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training

    ÅR: 2019 Ladda ner
  • Empowering students for just societies: a handbook for primary school teachers

    ÅR: 2019 Ladda ner
  • Empowering students for just societies: a handbook for secondary school teachers

    ÅR: 2019 Ladda ner
  • Utbildning i utvecklingssamarbetet – En kartläggning och sammanställning av biståndet till utbildning i ett svenskt och internationellt perspektiv

    ÅR: 2018 Ladda ner
  • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2016

    ÅR: 2016

    Sammanfattning

    Ladda ner
  • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2015

    ÅR: 2015

    Sammanfattning

    Ladda ner
  • Rapport World Education Forum i Korea 2015

    ÅR: 2015

    På engelska.

    Ladda ner
  • Unescos Education for All Global Monitoring Report 2013/4

    ÅR: 2014

    Sammanfattning

    Ladda ner