Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sweden’s report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Summary of Sweden’s 2017 report on the implementation of the Convention and on the status of elements inscribed on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity

  ÅR: 2017

  Summary written by the Swedish National Commission for UNESCO

  Ladda ner
 • Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfald av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”)

  ÅR: 2015

  Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar, den sk. ”Mångfaldskonventionen”. I år, 2015, är det tio år sedan Unesco medlemsländer antog mångfaldskonventionen,…

  Ladda ner
 • Sveriges rapport till Unesco om genomförande av konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

  ÅR: 2012 Ladda ner
 • Rekommendation historiska urban landskap 2011

  ÅR: 2011

  Rekommendation om historiska urban landskap 2011

  Ladda ner
 • Seminarierapport om Unescos kulturkonventioner ”När bläcket har torkat” 2010

  ÅR: 2010 Ladda ner
 • Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet 2003

  ÅR: 2005 NR: 1 Ladda ner
 • Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar 2005

  ÅR: 2005 Ladda ner
 • Internationell konvention mot dopning inom idrotten 2005

  ÅR: 2005 Ladda ner
 • Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet 2003 på nordsamiska

  ÅR: 2003

  Nordsamisk titel: OKTASAŠSOAHPAMUŠ IMMATERIÁLA KULTURÁRBBI SUODJALEAMIS

  Ladda ner