Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

  • Sweden’s report on UNESCO’s 2015 Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training