Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sweden’s report on UNESCO’s 2015 Recommendation concerning Technical and Vocational Education and Training

  ÅR: 2019 Ladda ner
 • Rapport om genomförandet av rekommendationen om konstnärens ställning i Sverige (2018)

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Rapport om genomförandet av rekommendationen om dokumentarv i Sverige

  ÅR: 2018 Ladda ner
 • Unescos rekommendation om forskning och forskare (2017)

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Unescos rekommendation om skydd för och främjande av museer och samlingar

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om bevarande av och tillgång till dokumentarv

  ÅR: 2016

  På svenska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om dokumentarv

  ÅR: 2015

  På engelska.

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet 2013

  ÅR: 2013 NR: 1 Ladda ner
 • Unescodeklaration och rekommendationer om undervisning i miljöfrågor 1977

  ÅR: 1991 NR: 2

  Antagna vid Unescos ministerkonferens i Tbilisi 1977

  Ladda ner
 • Unescos rekommendation för vård av folkliga och inhemska kulturtraditioner 1989

  ÅR: 1991 NR: 6

  Antagna vid Unescos generalkonferens 1989.

  Ladda ner