Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sveriges strategi för samarbete med Unesco 2022-2025 (Svenska)

  ÅR: 2022

  strategi-for-sveriges-samarbete-med-unesco-20222025

  Ladda ner
 • Verksamhetsberättelse 2020

  ÅR: 2021 Ladda ner
 • Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2020

  ÅR: 2020

  Sweden’s financial cooperation with UNESCO 2020

  Ladda ner
 • Svensk sammanfattning: Education for Sustainable Development (ESD) for 2030

  ÅR: 2020

  ESD för 2030

  Ladda ner
 • Verksamhetsberättelse 2019

  ÅR: 2020

  Verksamhetsberättelse 2019.

  Ladda ner
 • Verksamhetsberättelse 2018

  ÅR: 2019

  Verksamhetsberättelse 2018

  Ladda ner
 • Remissvar: bygglovsärende vid världsarvet Skogskyrkogården

  ÅR: 2019

  Remissvar: Bygglovsärende vid världsarvet Skogskyrkogården

  Ladda ner
 • Remissvar: förslag till institution för mänskliga rättigheter

  ÅR: 2019

  Remissvar förslag till institution för mänskliga rättigheter

  Ladda ner
 • Remissvar: Betänkandet Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet

  ÅR: 2019

  Remissvar Agenda 2030 2019_13 Svenska Unesorådet

  Ladda ner
 • Svenska riktlinjer för Unescos nätverk för kreativa städer

  ÅR: 2019

  Svenska riktlinjer för Unescos nätverk för kreativa städer

  Ladda ner