Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

 • Sveriges biosfärområden – arenor för genomförandet av Agenda 2030

  ÅR: 2017

  Sveriges biosfärområden och Agenda 2030

  Ladda ner
 • Swedish Biosphere Reserves as Arenas for Implementing the 2030 Agenda

  ÅR: 2017 Ladda ner
 • Folder: Unescos program Människan och Biosfären 2010

  ÅR: 2010 Ladda ner