Svenska Unescorådet har gett ut ett antal böcker, broschyrer och publikationer som kan hämtas i pdf-format från vår webbplats.

  • Rapport från Unescos 14:e generalkonferens, 1966

    ÅR: 1966 Ladda ner
  • Rapport från Unescos 13:e generalkonferens, 1964

    ÅR: 1964 Ladda ner