Med årets sista nyhetsbrev önskar Svenska Unescorådet en god jul och gott nytt år!

Tack till er alla som varit med och bidragit på olika sätt till att sprida Unescos värdegrund i Sverige.

I december månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om utkomsten av Unescos generalkonferens 2023 samt möta en av deltagarna i Sveriges delegation till konferensen – Embla Persson från Sveriges Elevkårer.

Du får även tips på en mängd spännande rapporter om allt från konstnärers villkor till jämställdhetsarbete och så är vi stolta över att Nyckelharpans nätverk nu kommit med i Unescos register över goda metoder för tryggande av immateriellt kulturarv.

Du som inte prenumererar på nyhetsbrevet kan läsa det här:

Vill du prenumerera går du in och anmäler dig här: Prenumerera på Svenska Unescorådets nyhetsbrev · Get a Newsletter (gansub.com)