Unescorådet har 10 ledamöter som utses av Regeringskansliet för en period på fyra år.


Ordförande
Lena Sommestad

Lena Sommestad är ordförande för Svenska Unescorådets sedan 2018. Hon har en bakgrund som professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och har haft uppdrag som bland annat miljöminister (2002–2006), riksdagsledamot (2012–2014) och landshövding (Hallands län, 2014–2020). Lena har stor erfarenhet av frågor som rör vetenskap, demokrati, jämställdhet och hållbar samhällsutveckling.

Foto: Peter Segemark


Vice ordförande och ledamot 
Richard Sannerholm

Richard Sannerholm är lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola. Har under lång tid forskat och arbetat med rättsstatsfrågor, offentlig förvaltning, med fokus på freds- och statsbyggande processer.

 

 

 


Ledamot
Eric Fugeläng

Eric Fugeläng är chef på avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet sedan 2019. Eric har tidigare haft uppdrag som marknads- och sponsoransvarig inom näringslivet och som kommunikation- och analyschef på vid dåvarande Riksutställningar.

 

 

Foto: Wilda Nilsson


Ledamot
Marie-Louise Hänel Sandström

Marie-Louise Hänel Sandström är ledamot i riksdagens utskott för utbildning sedan 2018 samt ersättare i Socialutskottet, Kulturutskottet och i EU-nämnden. Marie-Louise är utbildad läkare och har en bakgrund som specialist inom Allmänmedicin i Västra Götalandsregionen.

 


Ledamot
Ulrica Källén

Ulrica Källén är verksamhetsledare för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) sedan 2009. Har lång erfarenhet av att arbeta med frågor gällande kulturskapares villkor, konstnärlig frihet och kulturell mångfald.

 

 

 


Ledamot
Carolina Wennerholm

Carolina Wennerholm är enhetschef för Latinamerika och tematiskt stöd på Sida. Carolina har bland annat varit verksföreträdare för jämställdhet på Sida och ordförande i OECD-DACs globala nätverk för jämställdhet. Hon har varit biståndschef i Bolivia och har över 30 års erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete inom jämställdhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

 


Ledamot
Lisen S
chultz

Lisen Schultz är forskare vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och grundare av Pontus Schultz Stiftelse för ett mänskligare näringsliv. Lisen har i över femton års tid forskat om Unescos biosfärområden.

 

 

 


Ledamot
Jonas Ohlsson

Foto: Thérèse Amnéus

Jonas Ohlsson är föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet. Han är huvudredaktör för Nordicoms vetenskapliga publikationer och har en bakgrund som forskare vid Nordicom och undersökningsledare vid SOM-institutet. Jonas Ohlsson är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och docent i medie- och kommunikationsvetenskap.Ledamot

Fredrik Hemmensjö

Foto: Fredrik Dahl

Fredrik Hemmensjö är sedan 2001 legitimerad gymnasielärare i historia och utbildad rektor sedan 2013. Han har jobbat som lärare och rektor inom både kommunal och privat verksamhet. Sedan augusti 2019 är Fredrik Hemmensjö rektor på Malmö latinskola. Under sin tid som skolledare har han fortsatt förkovra sig inom utbildningsvetenskap och ledarskap. Fredrik har ett stort intresse för frågor som rör utbildning, demokrati och internationalisering.


Ledamot
Brendan R. Joseph

Foto: Lova Pettersson

Brendan R. Joseph är ungdomsdelegat och representerar ungas perspektiv i Svenska Unescorådet. Till vardags är Brendan läkarstudent och sedan åtta år tillbaka har han varit en aktiv del av den svenska ungdomsrörelsen. Idag är han ordförande i Röda Korsets Ungdomsförbund i Uppsala samt vice förbundsordförande för Unga Forskare.

Brendan brinner extra starkt för frågor som rör ungas utbildning, inkludering, antirasism, psykisk hälsa.Senast uppdaterad 29 maj 2024