Bild från generalkonferens.
Bild från generalkonferensen i Paris.

Lediga jobb

Det finns för närvarande inga lediga tjänster vid Svenska Unescorådets kansli i Stockholm.

Arbeta vid Unesco

Lediga tjänster inom Unesco hittar du här.

Tjänstemannautbyte

Statsanställda i Sverige har möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av sin professionella utveckling. Läs mer här.

Praktik

Det finns möjlighet att söka praktik på Svenska Unescorådets kansli varje vår- och hösttermin. Information om krav, praktikuppgifter och hur ansökan går till finns här.

Det finns även möjligheter att få oavlönad praktik på Unescos sekretariat. Information finns här.  Hanteringen av din ansökan går fortare om du först ringar in vilken enhet du vill arbeta vid och inte anger för breda intresseområden. En lista på sekretariatets enheter hittar du här. 

Sveriges delegation vid Unesco i Paris erbjuder också universitets- och högskolestuderande möjlighet till obetald praktik under höst- och vårtermin. Den sökande måste vara svensk medborgare och ha ett universitet eller högskola som huvudman. Läs mer på delegationens hemsida här.


Senast uppdaterad 12 juli 2024