Svenska Unescorådet erbjuder två praktikplatser för studenter vid svenska universitet och högskolor under både höst- och vårterminen.

Om Svenska Unescorådet
Unescorådet är Sveriges nationalkommission till Unesco och har i uppdrag att ge råd till Sveriges regering om Unescos verksamhet och att sprida information i Sverige om Unesco. Unescorådet organiserar möten och konferenser om Unescos arbete och samarbetar med experter, myndigheter och organisationer om Unescos kärnfrågor. Unescorådet är placerat på Regeringskansliet under utbildningsdepartementet.

Om Unesco
Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Organisationen bildades efter andra världskrigets slut år 1945 för att arbeta för samarbete mellan länder för att skapa fred, utveckling och säkerhet. Främjande av kulturell mångfald, kulturarvsbevarande, samarbete inom vetenskap, press-och yttrandefrihet samt alla nivåer av utbildning är centrala frågor för Unesco.

Om praktikplatserna

1) Praktikplats med fokus på statsvetenskap/juridik/kulturvetenskap/liknande
Som praktikant på Svenska Unescorådet med bakgrund i statsvetenskap/juridik/kulturvetenskap eller liknande kommer du att stödja den ansvarige handläggaren i arbetet med Unescos verksamhet inom utbildning, kultur och/eller vetenskap. Du kommer även assistera i planeringen och genomförandet av olika evenemang. Utöver detta kommer du att självständigt analysera sakfrågor samt bistå vid framtagandet av underlag inom andra områden.

2) Praktikplats med fokus på kommunikation/journalistik
Som praktikant på Svenska Unescorådet kommer du att arbeta med sociala medier och vår websida i nära samarbete med vår kommunikatör. Du kommer att få skriva texter och inlägg om frågor som rör Unescos arbetsområde och självständigt ta fram mindre kommunikationskampanjer inom olika ämnen. Utöver detta kommer du även arbeta med att planera och genomföra olika arrangemang samt bistå kansliet vid framtagandet av underlag. Erfarenhet av WordPress, sociala medier, grafisk design och journalistik är meriterande.

Krav
För att praktisera hos oss ska du ha praktik som en del av din universitets- eller högskoleutbildning, alternativt att din institution godkänner praktiken. Svenska Unescorådet ser gärna sökande med akademisk bakgrund inom statsvetenskap, journalistik/kommunikation, juridik eller liknande. Du ska ha vid praktikens början läst minst två läsår på högskola/universitet och ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Arbetslivserfarenhet och/eller engagemang inom civilsamhället samt internationell erfarenhet liksom kunskaper i ytterligare språk är meriterade. Praktiken är oavlönad, omfattar en termin och genomförs på heltid med placering i Stockholm.

Ansökan
Praktikplatserna finns utlysta inför varje praktikperiod på Regeringens hemsida.


Senast uppdaterad 5 mars 2020