Sveriges strategi för samarbete med Unesco syftar till att bidra till en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Med utgångspunkt i Unescos relevans och effektivitet fastställer regeringen i strategin mål och samarbetsformer för den aktuella perioden. Samarbete och samverkan mellan svenska aktörer som arbetar med Unescofrågor är en förutsättning för att driva en global, hållbar och rättvis utveckling.

Svenska Unescorådet har en viktig roll genom sitt uppdrag att bidra till genomförandet av strategin genom att möjliggöra och initiera samverkan inom Unescos områden: utbildning, vetenskap, kultur, media och kommunikation. Dialog och samverkan ska ske med Regeringskansliet, relevanta myndigheter och civilsamhällesorganisationer.

Den nuvarande strategin för Sveriges samarbete med Unesco gäller för åren 2018-2021 och finns att ladda ner till höger.


Senast uppdaterad 4 december 2018